Τελευταία νέα

Έρευνα σχετικά με την καρδιοπροστατευτική δράση του μεσσηνιακού ελαιολάδου

«Αποτελέσματα της κλινικής έρευνας σχετικά με την καρδιοπροστατευτική δράση του μεσσηνιακού ελαιολάδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη σε πληθυσμό της Αμερικής.»*...

Παράμετροι ποιότητας

Η ποιότητα του ελαιολάδου μπορεί να μετρηθεί με φυσικοχημικές μεθόδους αλλά και να αξιολογηθεί από ειδικούς δοκιμαστές οργανοληπτικά, δηλαδή δια των αισθητηρίων οργάνων της οσμής και της γεύσης. Οι βασικοί Ειδικοί Όροι, που χρησιμοποιούνται για τα κριτήρια ποιότητας του παρθένου ελαιολάδου είναι: • η οξύτητα, • ο...